Mlynická dolina

Terasovitá dolina ľadovcového pôvodu, nachádzajúca sa v západnejšej časti Vysokých Tatier. 

Základné informácie:
  • je dlhá približne 6 km,
  • v jej závere dominuje pyramída Štrbského štítu,
  • od západnejšej Furkotskej doliny je oddelená Soliskovým hrebeňom, na východ je ohraničená Hrebeňom bášt,
  • dolina sa ďalej delí na Zadnú, Strednú a Prednú poľanu,
  • preteká ňou potok Mlynica, ktorý sa vlieva do rieky Poprad,
  • nájdete v nej obľúbený turistický cieľ - Vodopád Skok, ktorý vytvára Mlynica pádom cez skalný prah,
  • nachádza sa tu aj niekoľko plies, a to pleso pri a nad Vodopádom Skok, Volie plieska, Kozie plesá, Capie pleso a Okrúhle pleso.
Prístup:
  • zo Štrbského Plesa vedie žltá značka, po ktorej sa dá vystúpiť po reťaziach až k plesu nad Vodopádom Skok a cez Bystré sedlo prejsť až do Furkotskej doliny.

Diskusia