Podmienky používania

 

Tieto podmienky sa vzťahujú na domény tatrami.sk a kopcami.sk a k nim pridruženým stránkam (ďalej ako "stránky").


Prevádzkovateľ internetových stránok (ďalej ako "Prevádzkovateľ") nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu údajov a nezodpovedá za škody spôsobené ich používaním. Mapy na stránkach sú informatíveho charakteru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za presnosť údajov na mape a za škody a úrazy spôsobené ich používaním.

Prevádzkovateľ má právo meniť formát a vzhľad stránok, meniť, dopĺňať alebo odstraňovať informácie na stránkach alebo vymazať celé stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzka stránok môže byť na určitú dobu pozastavená z dôvodu technického problému, či aktualizácie jej obsahu alebo údržby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať prístupy na stránky za účelom zisťovania a analýzy jej návštevnosti. Naše stránky využívajú cookies (klikni pre viac info).

Prevádzkovateľ zakazuje používať materiály a informácie uvedené na stránkach bez jeho súhlasu na iných webových stránkach alebo na komerčné účely s výnimkou použitia na súkromné účely.

Pri registrácii na stránky a pri používaní stránok je možné udávať údaje podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ má právo tieto údaje spracovať, zobrazovať alebo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia.

Za komentár na stránkach zodpovedá osoba, ktorá daný komentár vložila.
 
Na našich stránkach používame aj informácie tretích strán (klikni pre viac info o zdrojoch tretích strán).

Na týchto stránkach nie je dovolené neoprávnene zasahovať do stránok, vkladať nelegálny a nevhodný obsah, osočovať tretiu osobu, neoprávnene kopírovať stránky, čo je v rozpore s autorským zákonom SR. Pri používaní stránok je potrebné sa riadiť zákonmi SR. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s podmienkami ich používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania stránok bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky používania stránok vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia.