Javorová dolina

mapa, galéria a diskusia

Veľká dolina v severnej časti Vysokých Tatier s viacerými vetvami.

Základné informácie:
  • je dlhá asi 10 km,
  • začína v Tatranskej Javorine, odkiaľ sa tiahne južným smerom,
  • vedie prevažne lesom, stredná časť je tvorená kosodrevinou, záver sa nachádza už v exponovanom pásme s vrcholom v sedle Sedielko, 
  • má množstvo vedľajších dolín a doliniek ako Javorinka, Zelená Javovorá dolina, Žabia Javorová dolina, v závere Zadná Javorová dolina, vo východnej časti Suchá dolina, Čierna Javorová dolina, ktorá sa člení na Ľadovú dolinku a Baraniu dolinku, na sever je to Kolová dolina s dvoma poddolinkami Kotlinkou pod bránami a Kotlinkou pod Kolovým sedlom, najsevernejšie sú to Jahňací kotol a Zadné Meďodoly,
  • cez dolinu tečie viacero potokov a nachádza sa v nej 11 plies,
  • dolina je prírodnou rezerváciou, do ktorej je turistom vstup zakázaný s výnimkou Zadných Meďodolov.
Prístup:
  • z Tatranskej Javoriny po zelenej turistickej značke cez sedlo Sedielko na Téryho chatu až do Starého Smokovca,
  • dolnou časťou doliny vedie tiež bezbariérový turistický chodník s dĺžkou 1,9 km, ktorý končí pri horárni Podmuráň.

Články k tomuto miestu

Diskusia