Prechod Ľadových štítov

Sedlisko, Ľadová štrbina a hrebeň, Ľadový kôň.

Autor: Vlado Vričan