Kosenie tatranských lúk

25.06.2016 | správy

Kosenie tatranských lúk

Fotografia: Lenka Burdová

Tatranská Lomnica

Uplynulý piatok sa zišli tatranskí lesníci, aby pokosili takmer hektárovú lúku pri horárni v Bielovodskej doline. Kosilo sa aj súťažne aj na osoh.

Kosením lúk sa zabezpečuje v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku biodiverzita vzácnych lúčnych ekosystémov. Lesníci sa kosením a mulčovaním tatranských lúk snažia tiež o to, aby lúky slúžili zvieratám na pastvu a tiež turistom pre oddych. Lúky zároveň dotvárajú celkový obraz tatranskej krajiny.

Tento rok na území oboch parkov Štátne lesy TANAPu pokosia alebo zmulčujú takmer 300 hektárov lúk, pričom vyrobia takmer 1 000 q sena a približne 1 200 balíkov senáže. Všetko sa starostlivo uschová, aby mohlo v zime poslúžiť ako krmivo pre lesnú zver v prípade jej nedostatku, či ako krmivo pre stádo huculov, ktoré chovajú lesníci.

Na kosení lúky v Bielovodskej doline sa v rámci 12. ročníka Tatranskej kosby v piatok, 24. júna podieľali lesníci Štátnych lesov TANAPu a ich kolegovia z Lesov SR š.p., Banská Bystrica, Mestského podniku Spišská Belá, Pozemkového spoločenstva – bývalí urbarialisti obce Východná, Slovwood Ružomberok, Vojenských lesov a majetkov, odštepného závodu Kamenica, Poľnohospodárskeho družstva Družba Poprad-Veľká, Tatranskego parku narodowego (TPN) z Poľska, Krkonošského národného parku z Česka a lesníci z Ukrajiny. Sily si zmerali v tradičnom spôsobe kosenia - kosou, a to lúky o dĺžke 50 metrov a šírke 4 metre.

Z dvadsiatich piatich súťažných dvojíc lúku najrýchlejšie pokosili štyria oravskí a dvaja poľskí lesníci. Prvé miesto získali Juraj Majerčák a Marek Hudáček z ochranného obvodu Zverovka. Za nimi sa umiestnili Bohumír Gazda a Dávid Ďubašák z ochranného obvodu Oravice. A ako tretí lúku skosili Poliaci Andrzej Gal a Janusz Gal z TPN. Medzi jednotlivcami si s pásom lúky najrýchlejšie poradil Juraj Majerčák, ako druhý Bohumír Gazda a tretí skončil Poliak Andrzej Gal.

Zdroj: Mgr. Lenka Burdová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAPu

Mapa k článkuDiskusia