Deň parkov a záhrad v Tatrách

04.06.2016 | správy

Deň parkov a záhrad v Tatrách
Fotografia: ŠL TANAPu

Tatranská Lomnica

Budúci týždeň otvorí Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici návštevníkom svoje brány v rámci ôsmeho ročníka medzinárodnej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad

Tento rok sa Expozícia tatranskej prírody (ETP) zapojila do projektu už po tretíkrát. V piatok, 10. júna 2016 si tak návštevníci za bežné vstupné budú môcť nielen obzrieť tatranskú kvetenu ale aj bezplatne využiť sprievodcovské služby po areáli s ukážkami pikirovania rastlín s možnosťou naučiť sa rozpoznávať zvuky prírody.

„Veľkým prínosom našej expozície tatranskej prírody je možnosť pozorovať tatranské druhy rastlín a drevín v máji a začiatkom júna, teda v období, keď je vysokohorské prostredie do 15. júna ešte sezónne uzavreté. Na relatívne malom území záhrady môžeme sledovať prevažnú časť druhov tatranskej flóry. Základný floristický inventár tvoria rastliny vysokohorského prostredia, najmä druhy alpínskeho a subniválneho vegetačného stupňa, uvádza na margo zapojenia ETP do tejto akcie Zuzana Homolová, botanička Štátnych lesov TANAPu a odborná garantka ETP.

Pôvod tejto akcie siaha do roku 1998, kedy v Londýne vznikla myšlienka prezentovať verejnosti bežne neprístupné parky a záhrady. Prvýkrát sa na Slovensku táto myšlienka ujala v roku 2007 vďaka mimovládnej organizácii Národný Trust n.o., ktorá odvtedy zorganizovala už šesť ročníkov. Jej cieľom je osláviť a atraktívnou formou prezentovať ľuďom parky a záhrady na Slovensku, ich význam a hodnotu. Okrem toho je tu tiež snaha zapojiť verejnosť do ich aktívnej ochrany a zmysluplného využitia.

Podľa Zuzany Homolovej má ETP vedecké, kultúrne a výchovné poslanie. Jej predstavitelia sa svojou prácou snažia o záchranu a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry. Taktiež sa snažia vychovávať verejnosť k jej poznávaniu a ochrane cestou vytvorenia si aktívneho vzťahu k prírode. Návštevníci môžu v expozícii oddychovať a relaxovať a popri tom pozorovať tatranské druhy rastlín a stromov v ich prirodzenom biotope. Okrem toho tu nájdu tiež malú geologickú plochu a pamätné miesto venované významným botanikom, lesníkom a zoológom a tým, ktorí sa zaslúžili o Tatranský národný park a jeho myšlienku.

Botanickú záhradu môžete prísť navštíviť počas 133 dní, od 6. mája do 18. septembra 2016, denne od 9.00 do 15.00 hod., v letnej turistickej sezóne od 1. júna do 31. augusta až do 17.00 hod.

Viac informácií nájdete na botanickazahrada

Zdroj: Mgr. Lenka Burdová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAPu

Mapa k článkuDiskusia