Vychádza 3. vydanie publikácie "Symbolický cintorín"

31.05.2016 | správy

Vychádza 3. vydanie publikácie
Ilustračná fotografia

Popradské pleso

Symbolický cintorín pri Popradskom plese patrí medzi zaujímavé miesta v Tatrách, ktoré určite treba navštíviť. Vzbudzuje v nás potrebný rešpekt a pokoru voči našim veľhorám a ukazuje nám, že príroda je stále silnejšia ako človek. 3. vydanie publikácie o tejto unikátnej pamiatke vychádza spolu s otvorením letnej turistickej sezóny.

Presne 18. júna 2016, kedy na Popradskom plese slávnostne otvoria turistické chodníky, vyjde 3. vydanie publikácie "Symbolický cintorín". Prezentácia a inaugurácia publikácie sa uskutoční o 11:30 hod. na Symbolickom cintoríne v Mengusovskej doline.

Autormi publikácie sú Mikuláš Argalács a Dominik Michalík.

Sudičkami budú:

- Viera Šmidová, rod. Fišková, dcéra vtedajšieho chatára Majláthovej chaty, ku ktorej sa viaže jedna z historiek o stavbe Symbolického cintorína,
- Mária Setničková, rod. Lutonská, dcéra Alojzy Lutonského, významného funkcionára KČST, ktorý mal na starosti celú stavbu Symbolického cintorína,
- Gabriela Fülöppová, rod. Krupitzerová, dcéra prvého chatára Chaty pod Rysami, spolulezca Vlasty Štáflovej.

Prvé vydanie publikácie vyšlo v roku 2000. Stála v ňom štatistika, kde je uvedené, že na cintoríne vtedy bolo 247 pamätných tabuliek s 372 menami. 5 tabuliek bolo bez bližšieho opisu a na jednej tabuli „svietilo“ 7 neznámych.

2. vydanie vyšlo v roku 2007. Pribudlo v ňom 41 tabuliek a 44 mien. Stále však boli neznámi a rovnako zostávalo neodhalených 5 príbehov.

Vďaka Horskému Hotelu Popradské Pleso vychádza v súčasnosti už 3. doplnené a rozšírené vydanie. Pribudlo 67 tabuliek, spolu 355, a 79 mien, spolu 495. Všetky tabuľky majú príbeh, neznámi už majú mená a stali sa tak známymi.

Autorom publikácie však nejde len o štatistiky alebo o neustály rast počtu tabuliek či mien. Zámerom publikácie ako aj celého poslania cintorína je známe motto: „Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu“.

Akt inaugurácie bude súčasťou programu otvorenia letnej turistickej sezóny.

Symbolický cintorín Popradské pleso je významným pietnym miestom a kultúrnou pamiatkou, ktorá je zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa pri Popradskom plese a bol vytvorený na počesť obetiam, ktoré zahynuli vo Vysokých Tatrách ale aj v iných horských oblastiach. Pôvodne mal byť cintorín umiestnený v blízkosti Štrbského plesa, ale tento návrh bol zamietnutý. Prvýkrát bol verejnosti sprístupnený v roku 1940.

Mapa k článkuDiskusia