Tatranské toky po roku opäť zarybnené

18.05.2016 | správy

Tatranské toky po roku opäť zarybnené
Fotografia: ŠL TANAPu

Tatranská Lomnica

Tak ako každý rok, aj tento pracovníci strediska genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu vypustili viac ako 60-tisíc kusov násad pstruha potočného do tatranských vôd.
 
Dôvodom je každoročné udržanie populácie pôvodného druhu potočných rýb, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti. Ďalším dôvodom je nárast počtu vydier, bocianov a volaviek v území oboch národných parkov, pre ktoré znamenajú ryby hlavnú zložku potravy.
 
Peter Kriššák, ktorý je vedúcim Strediska genofondu rýb Východná vyhlásil, že ryby nachádzajúce sa v tatranských vodách majú dostatok prirodzenej potravy, avšak dostávajú sa aj do nižších polôh povodia Oravy, Váhu, Popradu a Dunajca spolu s prívalovou vodou. Práve preto môžu rybári v týchto oblastiach uloviť ryby, ktoré prežili svoj život v tatranských prameňoch. Prvým tatranským tokom, do ktorého boli vypustené pstruhy bola Orava a následne ďalších 9 lokalít v ochranných obvodoch od Podbanského až po Červený Kláštor a Tatranskú Javorinu.
 
V Stredisku genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu chovajú konkrétne násady piatich druhov rýb a to pstruha potočného, pstruha dúhového, lipňa tymiánového, sivoňa potočného a hlavátky poddunajskej. Približne dve tretiny z novo odchovanej populácie sa každoročne používa na zarybňovanie vodných tokov v Tatranskom národnom parku ale aj v Pieninskom národnom parku. Ďalšia časť sa predá záujemcom taktiež v podobe násad na zarybňovanie rôznych lovných revírov a rybníkov, ktoré sú mimo oboch národných parkov. V rybníkoch Strediska genofondu rýb vo Východnej sa pstruh potočný a pstruh dúhový chovajú aj na konzumný predaj. Viac informácii sa dozviete na www.lesytanap.sk/sluzby.
 
Zdroj: Mgr. Lenka Burdová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAPu

Mapa k článkuDiskusia