Tatry sa zazelenajú

23.04.2016 | správy

Tatry sa zazelenajú

Ilustračná fotografia

Tatranská Lomnica

Lesníci Štátnych lesov TANAPu už pilne pracujú na obnove tatranského lesa postupným vysádzaním nových porastov. Tatranský les by sa tak mohol čoskoro pekne zazelenať.

Zima už ustupuje aj vo vyšších pásmach národného parku. S príchodom jari sa v lesoch postupne začínajú sezónne práce, ku ktorým patrí aj obnova lesa po kalamitách. Práve obdobie jari, kedy je v lese dostatok vlahy po roztopenom snehu, je najvhodnejším obdobím pre zalesňovanie. Na holinách, ktoré vznikli po kalamite, je dobre vidieť prirodzené zmladenie, popri ktorom sa sadenice ihličnatých i listnatých drevín vysádzajú oveľa jednoduchšie. 

„V tomto roku na ploche približne 170 hektárov plánujeme vysadiť 365-tisíc sadeníc. K osemnástemu aprílu sme vysadili takmer 150-tisíc sadeníc na ploche dosahujúcej 75 hektárov,“ konštatuje Pavol Fabian, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu. Treba však poznamenať, že umelé vysádzanie stromov sa netýka bezzásahového územia.

Primárne sa bude vysádzať smrekovec opadavý, významná drevina v lesoch, ktoré boli poškodené vetrom či škodcami. K obnove lesa je vhodný najmä vďaka svojim výborným vlastnostiam, ako kolovitý koreňový systém a obľúbenosť veterných stanovíšť. Tmavý vzhľad lesa, spôsobený prevahou smrekov a borovíc, by sa tak mal čoskoro presvetliť. Medzi drevinami budú tento rok najviac zastúpené smreky, smrekovce, jedle, borovice ale aj listnaté stromy ako buk, javor, jaseň, jelša a brest. Spomedzi umelo vysadených stromov má najväčšie, až 32-percentné zastúpenie práve smrekovec.

Cieľom Štátnych lesov TANAPu je pestovať také dreviny, ktoré by boli odolné a v lesnom poraste by boli dobrými stabilizačnými prvkami proti silnému vetru. Taktiež by mali vyhovovať konkrétnym ekologickým podmienkam. Okrem toho je snahou TANAPu pestovať lesy tak, aby sa svojou štruktúrou čo najviac priblížili pôvodným prirodzeným lesom.

Zdroj: Mgr. Lenka Burdová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAPu

Mapa k článkuDiskusia