Mimoriadna situácia v Tatrách

10.04.2016 | správy

Mimoriadna situácia v Tatrách
Ilustračná fotografia

Vysoké Tatry

Od včera, 8. apríla 2016 od 10:00 hod. je v Tatrách vyhlásená mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil Krízový štáb mesta Vysoké Tatry (KŠMVT). Dôvodom sú medvede.

Už od konca zimy, a hlavne s príchodom jari dochádza čoraz k častejšiemu výskytu medveďa hnedého v osadách mesta Vysoké Tatry. Okrem už predchádzajúcich návštev v kontajneroch s komunálnym aj separovaným odpadom blízko obydlí či prevádzok sa aktuálne objavujú aj ďalšie prejavy správania medveďov. Tie sa okolo obydlí nielen pohybujú, ale sa do nich aj pokúšajú vnikať. Bolo zaznamenaných tiež niekoľko priamych stretnutí ľudí s medveďom, a to nielen v ranných či večerných hodinách, ako tomu bežne bývalo, ale aj poobede. Stáva sa aj to, že sa medveď pri jednom obydlí objaví viackrát.

Skutočnosti boli zistené v rámci monitoringu strážcov Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci s Mestskou políciou Vysoké Tatry (MsP VT), Obvodným oddelením Policajného zboru SR v Starom Smokovci a členmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR. Okrem toho boli zaznamenané hlásenia občanov a zamestnancov prevádzok na území mesta Vysoké Tatry.

Policajti z Mestskej polície Vysoké Tatry zaznamenali prípad z 30. marca 2016, kedy sa medveď dobýjal do Hotela Bystrina v Starom Smokovci asi o 14.00 hodine. Po neúspešnom pokuse sa opäť vrátil asi o hodinku a pokúšal sa ďalej. V Dolnom Smokovci nemohla žena vystúpiť z auta, pretože jej v tom bránil medveď. Zaznamenané boli už aj prvé útoky. Našťastie nešlo o človeka. Vo Vyšných Hágoch sa medveď snažil odtiahnuť psa od obydlia do lesa.

Pokusy medveďa vniknúť do budovy boli nahlásené v týchto objektoch: Penzión Vesna v Novom Smokovci, Hotel Bystrina v Starom Smokovci, Základná škola Vyšné Hágy, Vila Nemešány v Starom Smokovci, Základná škola s materskou školou Dolný Smokovec, areál mestskej eseročky Tatry Teplo v Tatranskej Lomnici, areál VPS Vysoké Tatry v Starom Smokovci, bytový dom Sládkovič v Dolnom Smokovci, Koliba Tatranská Kotlina. Okrem toho aj na viacerých miestach v Tatranskej Lomnici.

Správanie medveďov možno podľa týchto udalostí označiť ako synatropné. Takéto chovanie je charakteristické pre také živočíšne druhy, ktoré nedokážu žiť dlhší čas vo voľnej prírode mimo ľudských obydlí. Medvede navyše už nie sú také plaché, ako je pre nich charakteristické, ba prejavujú sa skôr agresívne.

Dôvodom tejto situácie môže byť ich premnoženie vo voľnej prírode, ale aj možnosť ľahko získať potravu z kontajnerov v blízkosti obydlí. 

Krízový štáb zvolal primátor mesta Vysoké Tatry, Ján Mokoš. Prijaté boli opatrenia pre elimináciu ohrozenia životov obyvateľov a návštevníkov Tatier. Hlavným cieľom je vytlačiť medvede z intravilánov jednotlivých osád mesta Vysoké Tatry, pre ktoré je rabovanie kontajnerov čoraz prirodzenejším spôsobom obživy.

Obyvatelia Vysokých Tatier sa už v minulosti snažili upozorniť na problém s medveďmi. Problém chceli riešiť budovaním staničiek na odpad, aké sú napríklad pri bytových domoch Zdravie I a II v Hornom Smokovci. Tento projekt však nebol úspešný. Po zverejnení výzvy Ministerstva životného prostredia sa Tatranci opäť pokúsia o obnovenie tohto projektu.

K situácii sa vyjadrila aj Správa TANAPu: „V tatranskom regióne sa prípady napadnutia a poranenia ľudí s ľahšími alebo s ťažšími následkami vyskytujú opakovane už niekoľko desaťročí. Správa TANAPu zastáva odborný názor, že väčšinu napadnutí spôsobia medvede, ktoré v určitom období svojho života stratili prirodzenú plachosť pred človekom, teda rovnako ako medvede so synantropným správaním. Táto problematika tak môže následne vyústiť do toho, že dlhoročný a opakovaný výskyt medveďov so synantropným správaním môže predovšetkým v meste Vysoké Tatry viesť k situácii usmrtenia človeka.“

Dôležité je rešpektovať pokyny, ktoré prijal KŠMVT, a ktoré platia tak pre obyvateľov, ako aj pre návštevníkov mesta Vysoké Tatry počas mimoriadnej situácie.

Zdroj: Región Vysoké Tatry

Mapa k článkuDiskusia