TANAP dnes oslavuje 67 rokov

26.01.2016 | správy

TANAP dnes oslavuje 67 rokov

Ilustračná fotografia

Tatranská Štrba

Aby tých výročí nebolo málo, dnes si pripomíname 67. výročie vyhlásenia našich Tatier za národný park.


Väčšina z nás oslavuje 1. januára Nový rok a s tým pre Slovákov spojený vznik samostatného štátu. Mnohí však nevedia, že v tento deň ale roku 1949, vznikol aj Tatranský národný park. TANAP bol ale vyhlásený v skutočnosti už dňa 18. decembra, a to zákonom Slovenskej národnej rady č. 11/1948. Zákon nadobudol platnosť 1. januára.

6. februára v roku 1987 sa k TANAPu pripojili tiež Západné Tatry. Dňa 1. marca 2003 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády z 5. februára, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park, na základe ktorého sa upravili jeho hranice a tiež hranice ochranného pásma.

Náš najväčší národný park je tvorený najvyššou horskou skupinou v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom s nadmorskou výškou 2655 m n. m. Tatry sa členia na 2 časti: Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Západné Tatry sú najdlhšie, majú až 37 km. Vysoké sa tiahnu v dĺžke 26 km a Belianske sú s dĺžkou 14 km najkratšie. Celková rozloha parku je 73 800 ha, z čoho 30 703 ha je ochranné pásmo. Park zasahuje do Žilinského a Prešovského kraja, do okresov Poprad, Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín.

Tatry nenájdeme len na Slovensku, ale aj v Poľsku. Spolu s poľským Tatrzańskim parkom narodowym tvorí bilaterálne cezhraničné chránené územie.

Vedeli ste, že Tatry boli v roku 1993 zaradené aj do Zoznamu UNESCO? Najväčšie hodnoty tvorií 27 národných prírodných rezervácií, 23 prírodných rezervácií, 2 chránené areály, 1 národná prírodná pamiatka a 2 prírodné pamiatky s celkovou výmerou 37 551,53 ha, čo je 50,7 % územia národného parku. Okrem UNESCA patria Tatry aj do sústavy NATURA 2000. Jej hlavným cieľom je udržať alebo zlepšiť priaznivý stav vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a prirodzených biotopov, čím sa zachová biodiverzita na území štátov EÚ. V rámci Tatier je v tomto programe územie európskeho významu SKÚEV0307 Tatry a chránené vtáčie územie CHVÚ030 Tatry.

Keďže sa jedná o národný park, jeho hlavným poslaním je ochrana prírody. Je však prístupný aj pre rekreáciu, šport, poznávanie, turistiku či liečbu. Ročne do Tatier zavíta skoro 3,5 mil. návštevníkov, ktorí môžu využívať cca 600 km značených turistických chodníkov. V súčasnosti však park bojuje aj s problémami. Aktuálne sú to najmä kalamity spôsobené silným vetrom a škodcami. K ich ochrane tiež neprispieva fakt, že niektoré miesta sú často nadmerne preplnené ľuďmi, čo môže spôsobovať napr. eróziu pôdy, ničenie chodníka, rušenie lesnej zveri a pod.

Zdroj: Správa TANAPu, www.spravatanap.sk 

Mapa k článkuDiskusia