Spolupráca prináša (Tatrám) ovocie

22.03.2016 | správy

Spolupráca prináša (Tatrám) ovocie
Fotografia: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

Starý Smokovec

Rok 2015 bol pre Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) úspešný. Priniesol množstvo pracovných výziev, podnetov i úspešných projektov. Podarilo sa zrealizovať viacero veľkých i menších projektov. A to všetko vďaka výbornej spolupráci zainteresovaných.

Tento rok úspešne odštartoval projekt Tatry v pohybe, séria 29 športových podujatí. Najnavštevovanejšou sa stala séria pretekov Prestige Tour, kde mohli všetci účastníci získať unikátne medaily. Ďalším nosným projektom bolo Veľké rozprávkové tatranské putovanie s Lomničkou Kvetinkovou a Ochrankom Tatranským. Zorganizovali sa tiež akcie ako Literárna súťaž pre žiakov a študentov či Deň cestovnéhu ruchu.

Najdôležitejším faktorom úspechu bola v tomto roku určite spolupráca subjektov vo Vysokých Tatrách. Vďaka spolupráci s miestnymi športovými klubmi sa podarilo vyznačiť 109 km bežeckých tratí rôznej obtiažnosti a profilov.

Hlavnou témou pre rok 2015 bol „Rok Tatier“, projekt, ktorý oslavuje okrúhle výročia, ktoré sme si práve v tomto roku pripomínali.

„Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry funguje už od r. 1993 a je prvým združením svojho druhu v rámci našej krajiny“ približuje históriu združenia výkonná riaditeľka Ing. Lucia Dubielová. Združenie aktuálne sústreďuje 190 členov, z čoho je 169 ubytovacích zariadení rôznej kategórie. Okrem nich do združenia patria tiež ďalšie subjekty z cestovného ruchu ako vydavateľstvo, cestovné kancelárie, Spolok horských vodcov, rôzne asociácie, športové kluby, múzeá či lyžiarske školy.

Práve spolupráca týchto subjektov, ich oduševnenie a vášeň pre Vysoké Tatry a ich prácu, stojí za inovatívnosťou a progresívnosťou ZCR VT a celkovým úspechom rozvoja cestovného ruchu v Tatrách. V čase vianočných sviatkov a Silvestra, ktorý väčšina z nás trávi so svojimi blízkymi a oddychuje, sa v Tatrách či v cestovnom ruchu všeobecne, pilne pracuje. Odmenou je nielen počas sviatkov, ale aj počas celého roka, spokojný klient.

„Subjekty podnikajúce vo Vysokých Tatrách, členovia ZCR VT, tak spojili svoje sily a spoločne tvoria jedinečnú ponuku a produkty Vysokých Tatier.“ Približuje činnosť združenia predsedníčka predstavenstva ZCR VT Mgr. Daniela Kordová.

Posledné dva roky a najmä tento boli pre združenie celkom prelomové, a to najmä v tom, že sa ZCR VT v rámci prezentácie tatranského regiónu stalo silným partnerom, ktorý vie hájiť záujmy svojich členov a ktorý má svoj zmysel. Vytvorené bolo tiež nové logo združenia (viď obr. nižšie), ktoré symbolicky vystihuje podstatu organizácie. Náčrt hôr prekrýva sieť, pričom jej body prestavujú jednotlivých členov združenia, ktorí podnikajú vo viacerých nadmorských výškach. Symbolické sú tiež farby. Sivá ako farba tatranskej žuly vo vyšších polohách Tatier a zelená a žltá ako lesy a lúky, ktoré tvoria Tatry v nižších polohách. Všetky subjekty tak tvoria jedinečnosť a unikátnosť regiónu a len spolu môžu vytvoriť produkt a ponuku, na ktoré môže byť región právom hrdý.
„Subjekty združené v ZCR VT pochopili, že len spoločne je možné vytvoriť dokonalý obraz. Obraz unikátnej vysokotatranskej lokality, ktorú si návštevník odnesie v svojich pocitoch, zážitkoch a spomienkach... Len spoločnými silami a spoluprácou sa to naozaj podarí“ uzatvára Dubielová.

Mapa k článkuDiskusia