Múzeum TANAP-u oslávilo šesťdesiat rokov

07.04.2017 | správy

Múzeum TANAP-u oslávilo šesťdesiat rokov
Fotografia: ŠL TANAP

Tatranská Lomnica

Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici oslávilo 1. apríla šesťdesiate narodeniny. Za šesťdesiat rokov svojej existencie si jeho expozície prezrelo vyše milióna ľudí.

Múzeum bolo založené 1. apríla 1957 ako jedna z organizačných zložiek vtedajšej Správy TANAP-u, ktorá sa v roku 1995 transformovala na Štátne lesy TANAP-u. Sídlom múzea bolo do roku 1958 Podtatranské múzeum v Poprade. Začiatkom roka 1959 sa presťahovalo do Vily Széchényi v Tatranskej Lomnici. Už koncom leta bola v bývalom šľachtickom letohrádku verejnosti sprístupnená prvá stála expozícia s historickou, prírodovednou a národopisnou tematikou. Medzi prvých pracovníkov múzea patrili historik Ivan Bohuš st., výtvarníčka a dokumentátorka Božena Mrhová a botanička Libuše Paclová. V roku 1968 bolo múzeum zlúčené s Výskumnou stanicou TANAP-u a presťahované do novej budovy, ktorú navrhol architekt Pavol Merjavý.

„Spojenie pôvodného múzea s Výskumnou stanicou TANAP-u podporilo prírodovedno-ochranárske i spoločenskovedné zameranie múzea v rámci hraníc vtedajšieho TANAP-u, t. j. Vysokých a Belianskych Tatier s priľahlým podhorím. Po pričlenení Západných Tatier do TANAP-u v 80. rokoch minulého storočia sa síce záber múzea územne rozšíril, ale krátko na to sa zúžilo jeho spoločenskovedné zameranie. Napriek tomu, že spravuje rozsiahle zbierky dokumentujúce nielen stav prírody, ale aj pôsobenie človeka v regióne Tatier, má dnešné múzeum predovšetkým prírodovedný charakter,“ vysvetľuje Peter Fleischer, vedúci Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u.

Doteraz bolo v depozitároch múzea uložených vyše šesťdesiattisíc zbierkových predmetov, či už botanických, zoologických, historických, etnografických, alebo geologických a paleontologických. Spolu s archívnymi dokumentami, fotonegatívmi a historickými knihami sa celkovo vo fondoch múzea nachádza približne stoštyridsaťtisíc zbierkových a archívnych predmetov. V expozícii je v súčasnosti pre verejnosť vystavených vyše 1 500 exponátov, ktoré sú rozdelené do prírodovednej, historickej a etnografickej časti, ďalšie sú uložené v depozitároch. V posledných rokoch si expozíciu pozrie ročne viac ako tridsaťtisíc ľudí.

„Múzejné zbierky majú mimoriadny význam pri inventarizácii prírodného bohatstva Tatier. Vďaka nim veda identifikovala napríklad kamzíka vrchovského tatranského ako jedinečný endemit vyskytujúci sa jedine tu, v Tatrách. V archívoch sú uložené herbáre staré aj vyše dvesto rokov. Tieto zbierky okrem nesmiernej historickej hodnoty sú však aj smutným dôkazom o ubúdaní vzácnych druhov z tatranskej prírody v dôsledku znečistenia ovzdušia, klimatickej zmeny, alebo jednoducho neúcty k prírode,“ dodáva Peter Fleischer.

V múzeu sa nachádza aj vedecká a regionálna knižnica, informačné centrum a Expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická záhrada - živá ukážka tatranskej flóry v podmienkach imitujúcich reálnu tatranskú prírodu. Aj tieto objekty spoločne dopĺňajú náučno-vzdelávací profil inštitúcie.

Pre viac informácii o múzeu a otváracích hodinách navštívte www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/muzeum-tanapu.  

Zdroj: ŠL TANAP

Mapa k článkuDiskusia