Strácajúce sa tatranské lesy

25.12.2016 | správy

Strácajúce sa tatranské lesy

Ilustračná fotografia

Vysoké Tatry

Je možné zabrániť nelegálnej ťažbe dreva v tatranských lesoch? A kto za toto strácanie lesov vlastne môže?

Pozemky od lesov v najvyššom ochrannom pásme až po najvyššie štíty sú v správe Štátnych lesov TANAPu, ktoré ich obhospodarujú. A v tom im žiaľ často "pomáhajú" obyvatelia priľahlých rómskych osád. Tí svojou nelegálnou činnosťou prerieďujú lesy, ktoré pomaly miznú. Najviac postihnutým obovodom sú Tatranské Matliare, kde rómski osadníci z Huncoviec, Strání pod Tatrami a Rakús nelegálne vyrubujú lesné porasty. Tento rok bolo nelegálne odcudzených 1895 m3. Pre lepšiu predstavu: Jedná sa o cca 3000 stromov a plochu o výmere asi 6 futbalových ihrísk. Pravidelné vyhodnocovanie škôd na lesných porastoch spôsobených nelegálnym výrubom miestnymi obyvateľmi rómskych osád vyčíslilo celkovú finančnú škodu na drevnej hmote vo výške viac ako 60 tisíc eur. 

Ku kradnutiu drevnej hmoty dochádza počas celého roka. Zabraňovať by tomu mala pravidelná hliadkovacia činnosť, ktorú zabezpečujú pracovníci Ochranného obvodu Tatranské Matliare v spolupráci s Policajnými zbormi z Popradu a Kežmarku. Ani to však nestačí na to, aby sa nelegálnemu výrubu úplne zamedzilo. Rómovia drevo k životu potrebujú. A keď to už inak nejde, pošlú preň svoje neplnoleté deti, ktoré sú trestne nepostihnuteľné. Hliadky zadržali pri nelegálnom výrube 62 osôb, z čoho 4 odsúdili na trestný čin krádeže na nepodmienečný trest odňatia slobody a 8 na podmienečný trest odňatia slobody. Ani tieto prísne tresty však nebránia tomu, aby táto činnosť pokračovala. 

Štátne lesy TANAPu umožňujú chystanie palivového dreva formou samovýroby. Minulý rok sa týmto spôsobom nachystalo a zaplatilo 783 m3 palivového dreva.  

Zdroj: Štátne lesy TANAPu

Mapa k článkuDiskusia