Trolejbusy v Tatrách

21.03.2016

Trolejbusy v Tatrách
Fotografia: www.wikipedia.org

Vysoké Tatry

Konské povozy, vlaky, električky, zubačka, nikdy nezrealizovaný projekt nadzemnej železnice Alweg, ale aj omnibusy. Na začiatku 20. storočia sa k verejnej hromadnej doprave v Tatrách využívali aj trolejbusy.

Impulzom pre výstavbu akejkoľvek tatranskej dopravy bol jednoznačne rozvoj turistického ruchu v Tatrách. Jeho najväčší rozmach na začiatku 20. storočia podnietilo budovanie prvých druhov dopravy už koncom 19. storočia. Bola to výstavba Košicko-bohumínskej železnice v roku 1871 a tiež železničná trať z Popradu do Kežmarku, dobudovaná v roku 1892. Prvým hromadným dopravným prostriedkom v Tatrách bol teda vlak. Od roku 1895 začal jazdiť vlak na trati Studený potok - Tatranská Lomnica. Na druhom konci Tatier prepojili osadu Štrbu s vyššie položeným Štrbským Plesom prostredníctvom ozubnicovej železnice.

Centrálna časť Tatier a najstaršia osada Starý Smokovec však boli stále odrezané od okolitého sveta. Až 2. augusta 1904 sprevádzkovali podnikatelia Viliam Krieger a Vincent Matejka trolejbusy, vtedy tzv. omnibusy, ktoré premávali medzi Popradom a Starým Smokovcom cez Veľký Slavkov. Ich výstavba bola celkom rýchla. Za 4 mesiace sa osadili drevené podpery s kovovými konzolami, na ktoré sa upevnila trolej. Vozne boli vybavené elektromotormi s výkonom 12 - 15 kW, mali tri nápravy, pričom elektromotor bol umiestnený nad prostrednou  - poháňanou nápravou. Elektromotory dodal Karol August Stoll z nemeckých Drážďan. Trolejbusy mali drevené kolesá osadené v oceľových ráfoch. Jazdili na trati dlhej 13,8 km, ktorú pri dobrých poveternostných podmienkach prekonali za cca 75 minút. Meniareň v Starom Smokovci bola napájaná vodným elektrickým mlynom v obci Veľká.

Omnibusy boli v tej dobe na Rakúsko-Uhorsko unikátom. Na tatranskej trati premávali dva omnibusy s jedným vodičom a jedným pomocníkom, ktorý mal na starosti obsluhu káblovej zbernice. Prepravili naraz 20 osôb. Na základe vydanej koncesie mohli premávať len v letnej sezóne od 1. júna do 15. októbra. Návštevníci Tatier omnibusy využívali, pokladali ich za niečo nové a zaujímavé. Avšak pre problematickú trať pri Dolnom Smokovci, ktorá bola po daždi zablatená a ťažko prejazdná, využívali turisti často na cestu do Smokovca fiaker. Od roku 1905 bola premávka už bezproblémová, jediný problém nastával pri strete omnibusu s fiakrom, keďže cesta nebola dostatočne široká pre obe vozidlá. Kompetentní sa však zhodli, že omnibusy su premávky úplne schopné. Koniec omnibusov prišiel v roku 1906 v auguste, kedy prevádzku zastavili vládnuci Habsburgovci. Kone arcikňažnej Izabely sa omnibusu veľmi plašili a pri jednom strete s ním sa dokonca splašili až tak, že vyvrátili koč aj s kňažnou do priekopy. 

Po omnibusoch nastúpili tatranské električky, ktoré jazdia až dodnes. Výstavba úzkorozchodnej elektrickej trate začala v roku 1906 a prvá električka vyštartovala 20. decembra 1908.

Za omnibus bol považovaný trolejbus, no možno tak nazvať aj nekoľajové vozidlo ťahané koňmi, využívané k hromadnej doprave, prípadne parný či motorový autobus. Niektorí označujú slovom omnibus predchodcu autobusu. Omnibusy jazdili okrem Tatier aj v Londýne, Paríži, Bruseli či v Prahe.

Zdroj a fotografie: www.wikipedia.org

GalériaDiskusia