Sympózium Rozvoj prišiel po koľajniciach

11. 3. 2022 - 11. 3. 2022 | Tatranská galéria, Poprad

Sympózium Rozvoj prišiel po koľajniciach

Sympózium Rozvoj prišiel po koľajniciach pri príležitosti 150. výročia Košicko-bohumínskej železnice, 110. výročia Tatranskej elektrickej železnice a 110. výročia uvedenia parnej elektrárne v Poprade (dnes Tatranskej galérie) do prevádzky.

Sympózium sa uskutoční 22.3.2022 v Tatranskej galérii od 9:30. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr.Milan Majerský. Phd.

Vzhľadom na existujúce pandemické opatrenia vás usporiadateľ žiada o ich rešpektovanie.

Na sympózium je potrebné vopred sa prihlásiť na email: argalacs@gmail.com

 Diskusia