Cyklus prednášok z dejín umenia a kultúry Spiša

04. 4. 2017 - 04. 4. 2017 | Tatranská galéria, Poprad

Cyklus prednášok z dejín umenia a kultúry Spiša
7. február 2017 (utorok) o 17:00 hod., Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 341/12

Téma: Náš Majster Pavol.
Pri príležitosti roka Majstra Pavla z Levoče (1517 rok ukončenia oltára Majstra Pavla v Levoči).
Prednášajúci: PhDr. Mária Novotná, riaditeľka SNM Spišské múzeum v Levoči


Diskusia