Červená kniha

31. 3. 2017 - 31. 3. 2017 | Tatranská galéria, Poprad

Červená kniha
Klub priateľov diela C. G. Junga vás pozýva tentokrát na 2 zaujímavé prednášky z voľného cyklu pre verejnosť:

Červená kniha a Archetypy a konšpirácie:
Červená kniha je unikátnym dielom, vyšla až 50 rokov po Jungovej smrti so súhlasom jeho potomkov. 
Sonu Shamdasani, editor:
„Červená kniha poskytuje obraz toho, ako Jung zlúčil svoje fantázie s vedeckým bádaním a pokúsil sa formovať psychológiu ako vedu. Len na tomto základe môžu životopisci začať písať Jungovu biografiu.“ Obsahovo však osloví každého, kto má odvahu pustiť sa na cestu poznania vlastného vnútra.

Vstupné: 5,00 €
Začiatok: 17:00 hod.


Diskusia