Strachan cup 2017

26. 3. 2017 - 26. 3. 2017 | Strachan Ski Centrum, Ždiar

Strachan cup 2017
Propozície verejného preteku v Strachan Ski Centre Ždiar:

Usporidateľ: Strachan Ski Centrum a Ski Team Ždiar
Miesto: Strachan Ski Centrum, Ždiar
Dátum: 26.03.2017

Prihlášky: registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na www.slovak-ski.sk, neregistrovaní pretekári a super baby sa registrujú na www.pretekaj.sk - nutné uviesť dátum narodenia, mesto alebo klub. Uzávierka prihlášok 25.03. do 12:00 hod.

Prezentácia: v ski bufete Strachan Ski Centra 25.03. od 18:00 hod., losovanie, úhrada štartovného a skipassov, výdaj čísel. Dodatočná prezentácia 26.03. od 07:00 do 08:30 hod.

Info: Ing. Richard Králik - 0905 350 811 a Jaroslav Strachan - 0905 369 303
Ubytovanie: Wellness Penzión*** Strachan - 0915 151 815 strachan@penzionstrachan.sk a Hotel Bachledka**** Strachan - 0908 507 773recepcia@hotelbachledka.sk.
Zdravotná služba: horská záchranná služba

Hodnotenie a ceny:
- super baby - prví šiesti - pohár, medaila, diplom, atraktívne vecné ceny
- ostatní - diplom, medaila, pohár a vecné ceny
- mladší pred žiaci aţ starší žiaci - prví šiesti - pohár, medaila, diplom, vecné ceny,
- juniori a juniorky - prví traja - pohár, medaila, diplom atraktívne vecné ceny
- ostatné kategórie - prví traja - diplom, pohár, medaila a vecné ceny

Putovný pohár Strachan Cup získava pretekár s najrýchlejším časom.

Upozornenie: pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekov. Za stratu štartovného čísla účtujeme 20,- €.

Úhrady: na náklady vysielajúcej strany
Disciplíny: obrovský slalom; super baby - obrovský slalom - extra trať

Kategórie:
- Super baby extra trať - 450m - super baby 2010 a mladší
- Obrovský slalom - 1070 m - mladšie pred žiačky a pred žiaci (2009, 2008, 2007)
-staršie pred žiačky a pred žiaci (2005, 2006)
-mladšie žiačky a mladší žiaci (2004, 2003)
-staršie žiačky a žiaci (2001, 2002)
-snowboard - všetky kategórie
-juniorky a juniori (2000 - 1996)
-ženy a muži (1995 - 1976)
-seniorky a seniori (do 1975)

Štartovné: 6,- €
Vleky: celodenný lístok + tréner 5,- €
Protesty: podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16,- €
Rozjazdenie: bude upresnené na porade trénerov v Ski Bufete Strachan Ski Centra 25.03. od 18:00 do 19:00 hod.

Časový harmonogram:

25.3.2016 Sobota

17:00 - 18:00 prezentácia
od 18:00 hod. žrebovanie

26.3.2016 Nedeľa

07:00 - 08:30 - dodatočná prezentácia - Ski Bufet
08:30 - 09:15 - prehliadka trate
09:00 - posledný vstup na trať
09:30 - štart prvého pretekára
- mladšie pred žiačky a pred žiaci
- staršie pred žiačky a pred žiaci
- mladšie žiačky a žiaci
- staršie žiačky a žiaci
- juniori dospelí a seniori
- snowboard všetky kategórie spolu
09:00 - 09:45 - prehliadka trate - super baby
10:00 - budúci olympionici - začínajúci lyžiari, zábava v detskej škôlke

Vyhlásenie výsledkov: po vylosovaní tomboly pri Ski Bufete
Sprievodné akcie: sprievodné akcie počas celých pretekov, žrebovanie tomboly o hodnotné ceny, cena tomboly 1,- €, vystúpenie DJ THOBIAS!

Organizačný výbor:

Predseda OV: Jaroslav Strachan
Veliteľ a autor trate: Martin Chorogwicki
Riaditeľ pretekov: Richard Králik
Veliteľ bránkových rozhodcov: Jozef Ondrašík
Technický delegát SLA: Michal Jurčo
Časomiera: Jaroslav Štancel


Diskusia