DOD v ARC SHMÚ Gánovce

24. 3. 2017 - 24. 3. 2017 | Aerologické a radiačné centrum SHMÚ, Poprad

DOD v ARC SHMÚ Gánovce
Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach pri Poprade uskutoční Deň otvorených dverí tématicky zameraný na problematiku oblačnosti. Návštevníci sa počas neho budú môcť oboznámiť s činnosťou pracoviska, získať informácie z oblasti meteorológie a klimatológie a oboznámiť sa s meracou technikou. Spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou sa začne o 12.00 hod.


Diskusia