Knižnice Tatrám

15. 3. 2017 - 15. 3. 2017 | Smokovce a Tatranská Lomnica

Knižnice Tatrám
08:00 hod. - ZŠ Dolný Smokovec
10:00 hod. - ZŠ Tatranská Lomnica

Besedy s populárnym spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom

09:00 hod. - MŠ Dolný Smokovec
10:00 hod. - MŠ Nový Smokovec (aj pre deťúrence z Vyšných Hágov)

Besedy so spisovateľom Valentínom Šefčíkom

10:55 hod. - MŠ Nový Smokovec

Slávnostný akt otvorenia detskej knižnice

14:00 hod. - Denné centrum Dolný Smokovec

Neznámy Jiří Wolker - hudobno-poetický program v podaní tatranských umelcov

17:00 hod. - Denné centrum Tatranská Lomnica

Pomalé svetlo vĺn - prezentácia rovnomennej knihy trojice autorov Vladislav Vaľko, Marián Čižmárik a Karol Maliňák.
Recituje: Vladislav Vaľko, hudobný sprievod: Vincent Jaš


Diskusia