Muzzikanti s účasťou tvorcov

21. 2. 2017 - 21. 2. 2017 | Kino Tatran, Poprad

Muzzikanti s účasťou tvorcov
Dňa 21. februára si pre Vás Kino Tatran pripravilo exkluzívnu česko-slovenskú premiéru filmu Dušana Rapoša Muzzikanti, na ktorej sa zúčastnia aj tvorcovia a protagonisti filmu.

Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvabnom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom…

Podujatie 21.02.2017 o 17:00 hod. bezplatne odštartujú v medzikostolí:

Kollárovci
Duo Jamaha
Peter Cmorik
Pavel Callta

Film si budete môcť pozrieť v kine Tatran po sprievodnom programe o 19:30 hod. alebo 22.2.2017 o 19:00 hod. Vstupné: 5,- €.


Diskusia