Memoriál V. Krajňáka

22. 1. 2017 - 22. 1. 2017 | Bachledka SKI & SUN

Memoriál V. Krajňáka
Príďte sa zabaviť, zalyžovať si a zmerať si sily na 2. ročník pretekov v obrovskom slalome – Memoriál Vladimíra Krajňáka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.1.2017 na zjazdovke Furmanec I.

P R O P O Z Í C I E

Druhý ročník Memoriálu Vladimíra Krajňáka
Vyhlasovateľ: IMMOBAU s.r.o., prevádzkovateľ strediska BACHLEDKA SKI & SUN
Usporiadateľ: IMMOBAU s.r.o., prevádzkovateľ strediska BACHLEDKA SKI & SUN
Miesto : BACHLEDKA SKI & SUN, Bachledova dolina – Ždiar, zjazdovka Furmanec I., v prípade nevhodných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na zmenu svahu
Dátum: 22.1.2017 – nedeľa
Štartujú: Každý, kto si chce zmerať svoje sily a tiež každý, kto chce zažiť atmosféru pretekov v lyžovaní a príjemne sa zabaviť.

Štartovné a skipasy:

Jednotné štartovné deti i dospelí 10,- eur
Skipas platný v deň preteku 7,- eur

Vlastníci sezónnych skipasov platia len štartovné. Skipas je platný v deň preteku v celom stredisku Bachledka Ski & Sun. Vratná záloha za skipas sa platí na mieste a je 2,- eur. Štartovné sa platí na mieste pri registrácii alebo prevodom na účet pri registrácii on-line. V cene štartovného je jeden lístok do Tomboly o hodnotné ceny.

Prezentácia a registrácia: Bistro LA GAMBA pri údolnej stanici sedačkovej lanovky Bachledova dolina dňa 22.1.2017 od 7:00 hod do 9:00 hod. Zúčastniť sa prezentácie sú povinní všetci účastníci Memoriálu. Pri prezentácii všetci registrovaní dostanú štartovacie číslo a tombolový lístok.

Registrácia on- line: registrovať a zaplatiť štartovné môžete aj on-line cez portál www.pretekaj.sk. Pre on-line registrovaných bude vytvorený samostatný zrýchlený pult na prebranie čísla.
Ceny: 1.-3. miesto budú ohodnotené pohárom a vecnými cenami vo všetkých detských kategóriách. 1.-3. miesto budú ohodnotené pohárom v ostatných kategóriách. Ostatné vecné ceny budú súčasťou Tomboly, do ktorej sú všetci sťažiaci zapojení automaticky s jedným tombolovým lístkom. V prípade záujmu je možné ďalšie tombolové lístky dokúpiť.

Zdravotná služba: DHS Vysoké Tatry

Disciplína: Obrovský slalom 1.kolo (20-25 br.)

Kategórie lyžiari:

1. Mladšie predžiačky
2. Mladší predžiaci roč. 2007 – 2008
3. Staršie predžiačky
4. Starší predžiaci roč. 2005 – 2006
5. Mladšie žiačky
6. Mladší žiaci roč. 2003 – 2004
7. Staršie žiacky
8. Starší žiaci roč. 2001 – 2002
9. Juniorky
10. Juniori roč. 1997 – 2000
11. Ženy
12. Muži roč. 1986 – 1996
13. Ženy masters
14. Muži masters roč. 1985 – 1967
15. Ženy veteránky 16. Muži veteráni roč. 1966 a starší/staršie

Kategória snowboard:
Všetky kategórie spolu

Vyhlásenie výsledkov : Bistro La Gamba pri údolnej stanici sedačkovej lanovky Bachledova dolina.

Upozornenie: Všetci účastníci pretekov sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a vlastné zdravotné poistenie!

Časový program pretekov:

7:00 – 9:00 hod. – Registrácia a prezentácia
8:00 – 9:00 hod. – Presun sedačkou na miesto konania pretekov – Furmanec I.
8:00 – 9:30 hod. – Rozjazdenie mimo trasy pretekov
9:00 – 9:30 hod. – Prehliadka trate
10:15 hod. – Štart pretekárov
14.00 hod. – Ukončenie pretekov
14.30 hod. – Vyhlásenie výsledkov
15.00 hod. – Losovanie Tomboly o hodnotné ceny

Poradie štartu:

Predžiactvo – MP, SP
Žiactvo – MŽ, SŽ
Veteránky – VT
Veteráni – VT
Ženy- MA
Ženy – DOS
Juniorky – DOS
Juniori – DOS
Muži – MA
Muži – DOS
Snowboard – SNB
 
Organizačný Výbor:

Riaditeľ pretekov: Dušan Šiška
Hlavný rozhodca: Mgr. Jaroslav Štancel
Veliteľ tratí: Martin Chorogwicky
Veliteľ bránkových rozhodcov: Jozef Ondrášik
Vedúci časomiery a výpočtov: Mrg. Jaroslav Štancel
Hospodár: Bc. Peter Nemešany

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času pri organizovaní pretekov. V prípade nevhodných snehových alebo iných podmienkach si vyhradzuje právo na úplné zrušenie preteku.


Diskusia