Lesnícke dni pod Tatrami

26. 4. 2016 - 26. 4. 2016 | Kežmarok

V utorok, 26. apríla 2016 sa na kežmarskom Hlavnom námestí uskutočnia Lesnícke dni.

Podujatie je zamerané na propagáciu miestnych lesníckych organizácií. Uskutočnia sa prezentácie na rôzne témy, ktoré súvisia s lesníctvom a núdza nebude ani o kultúrny program. Podujatie bude prebiehať už od 08:30 hod. a končiť sa bude v poobednajších hodinách.

Lesnícke dni sú orientované najmä na osvetu detí v oblasti lesníctva. Školákov čakajú pracovné listy o stromoch, slovné prešmyčky i lesničiarske signály. Naučia sa, ako vzniká strom, aké sú pobytové znaky živočíchov a zvukové prejavy lesnej zveri. Poučné to však bude určite aj pre dospelákov.

Organizátormi regionálnych Lesníckych dní 2016 v Kežmarku sú Štátne lesy TANAPu, mesto Kežmarok, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Kežmarok, Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., Lesy mesta Kežmarok a Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok.

Viac o sprievodných podujatiach tohtoročných Lesníckych dní nielen v Kežmarku ale aj na celom Slovensku nájdete tu.  Diskusia