Vypískajme násilie

01. 12. 2016 - 01. 12. 2016 | Námestie S. Egídia

Vypískajme násilie
Ľudia a organizácie na celom svete každý rok zvyšujú informovanosť o problematike násilia na ženách vo svojich komunitách. Na Slovensku sa od roku 2010 do aktivít kampane zapojilo 9196 ľudí. Prelomme mlčanie, hovorme o násilí na ženách, KONAJME! Verejnosť si bude môcť pozrieť výstavu Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia.

Pískame, aby sme vyjadrili, že násilie páchané na ženách nebudeme tolerovať!

Píšťalky rozdávame na mieste.


Diskusia