Pietna spomienka na obete hôr

22. 10. 2016 - 22. 10. 2016 | Horský hotel Popradské Pleso / Symbolický cintorín Popradské pleso

Pietna spomienka na obete hôr
V predposlednú októbrovú sobotu, 22. októbra 2016 si Štátne lesy TANAPu ako každý rok uctia tých, ktorým sa láska k horám stala osudnou. Oproti minulému roku došlo k zmene zaužívaného termínu kvôli kolízii so Sviatkom všetkých svätých.

Zraz účastníkov pri Horskom Hoteli Popradské Pleso bude o 10:00 hod., odchod o 10:30 hod. Pietny akt začne o 11:00 hod. a bude ukončený svätou omšou.


Diskusia