Spoznaj našich priateľov

21. 10. 2016 - 21. 10. 2016 | Vila Ilona, Starý Smokovec

Putovná výstava približujúca mestá Prostějov a Sróda. Ochutnávka jedál a nápojov z oblasti Haná v Českej republike a Veľkopoľského vojdvodstva v Poľsku.

Podujatie začína o 10:00 hod. Vstup je voľný.


Diskusia