Výstava Magické svety

30. 7. 2020 - 30. 7. 2020 | Tatranská galéria, v Poprade

Výstava Magické svety

Výnimočná výstava  v Tatranskej galérii predĺžená do 30.7.2020

VÁŽENÍ PRIAZNIVCI UMENIA A NAŠEJ GALÉRIE,

od nedele 10.mája 2020 od 13.00 znovu (po dvoch mesiacoch) otvárame priestory našej inštitúcie za povinných hygienických a bezpečnostných opatrení.

Po virtuálnych prehliadkach si môžete opätovne naživo pozrieť výnimočnú retrospektívnu výstavu Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej Magické svety.

Vašim záujmom podporíte umeleckú a kultúrnu obec, ktorá v týchto časoch prežíva ťažké obdobie.
 
Ďakujeme a tešíme sa na Vás

Výstava Magické svety predstaví tvorbu autorskej dvojice výtvarníkov, manželov Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej.  Výstava nadväzuje na práve ukončenú rozsiahlu retrospektívu významného Slovenského umelca Vincenta Hložníka – zakladateľa ateliéru grafickej tvorby na VŠVU, u ktorého obaja autori študovali a slovenskú grafiku povýšili na svetovú úroveň. Voľná tvorba, na ktorú je kladený dôraz, bude spoločne s grafickou ilustrátorskou, známkovou, filmovou a knižnou produkciou prezentovaná vo výstavných priestoroch TG, na ploche takmer 1000 m2. Diela vychádzajú z viacerých inšpiratívnych prameňov–príbehov z kníh, udalostí života, radostí i starostí, poznatkov z ciest, záznamov denníkového charakteru. Výstavou Magické svety Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej chceme predstaviť komplexnú tvorbu týchto autorov – maľbu, grafiku, ilustrácie, známkovú tvorbu a bibliofíliu. V dejinách nášho výtvarného umenia, ale aj detskej literatúry, nájdeme len jednu osobnosť, ktorej bola udelená najprestížnejšia Cena H. Ch. Andersena za prínos pre detskú literatúru – Dušana Kállaya. Jeho rozsiahla grafická, ilustrátorská a voľná tvorba sa stretáva s veľkým obdivom v mnohých krajinách sveta. Vystavoval v najvýznamnejších múzeách a galériách, knihy s jeho ilustráciami nájdeme v knižniciach a kníhkupectvách po celom svete. Krátko po ukončení školy získal prvé medzinárodné ocenenia –Zlaté jablko BIB ‘ 73, BIB ’75, cenu Grand Prix BIB ’83 (Alica v krajine zázrakov). V 1988 mu na Kongrese IBBV v Oslo udelili Cenu H.Ch.Andersena za celoživotnú ilustračnú tvorbu. Svoju tvorbu predstavil na viac ako 150 výstavách doma i v zahraničí aj spolu s manželkou Kamilou Štanclovou.

Kamila Štanclová je rovnako absolventkou legendárnej školy Vincenta Hložníka, venuje sa maľbe, grafike a ilustrácií. Vzťah ku knihe a krásnej literatúre je dôverne blízky obom z nich. Ich spoločný domov je nasiaknutý umením a detská ilustrácia tvorí jeho genius loci. Dvojica sa ilustrátorsky podieľala na realizácii viac ako 120 kníh. Práve grafické, obrazové aj kresliarske metafory príbehov a životných osudov nás všetkých rátajú s divákom a zvyškami jeho nezničenej slobodnej obrazotvornosti – jeho magickými svetmi. Ich detaily, ako i veľká časť voľnej tvorby, má pôvod v predstavách autorov, snových obrazoch, respektíve ich záznamoch. Na výstave bude predstavený aj najveľkorysejší projekt v dejinách slovenskej detskej ilustrácie – 156 rozprávok H. Ch. Andersena, ktoré boli postupne vydané v troch zväzkoch. Ilustrácie Andersenových rozprávok sú v podaní Kállaya a Štanclovej veľkou rozprávačskou a ilustrátorskou epopejou plnou úcty k textu, ale aj jeho nádherným a osobitým ozvláštnením. Spoločná retrospektívna výstava Kállaya a Štanclovej nebola v takomto rozsahu zatiaľ realizovaná. Dôležitou súčasťou výstavného projektu sú výtvarné workshopy určené verejnosti. Účastníci sa pod vedením oboch autorov bližšie zoznámia s vybranou grafickou technikou (linorez, suchá ihla a i.) a za pomoci grafického lisu i sami vytvoria finálne dielo. Cieľovou skupinou technicky náročnejších workshopov budú pedagógovia výtvarných a umeleckých škôl z regiónu. Počas výstavy sa uskutoční niekoľko lektorských sprievodov a tvorivých dielní, ktoré priblížia život a tvorbu dvojice.

Výstava Magické svety


Diskusia