Múzeum v obchoďáku

18. 2. 2020 - 21. 2. 2020 | OC Forum, Poprad

Múzeum v obchoďáku

V spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade by sme Vás radi pozvali na podujatie Múzeum v „obchoďáku“ – U nás taká obyčaj ….

Fašiangové zvyky a tradície spojené s tvorivými dielňami zameranými na výrobu tradičných masiek. Pre účastníkov je pripravené sladké prekvapenie.

Podujatie sa uskutoční na našej event zóne na prízemí 18.-21. februára 2020 od 9.00 do 17.00 h.

Školské kolektívy sa vopred objednávajú na telefónnom čísle: +421 52 772 19 24 alebo e-mailovej adrese: sekretariat@muzeumpp.sk.

Tvorivá dielňa začína vždy v celú hodinu a trvá približne 45 min.

Vstup voľný!

Múzeum v obchoďáku


Diskusia