Poézia každodennosti

12. 11. 2020 - 31. 1. 2020 | Podtatranské múzeum, v Poprade

Poézia každodennosti

Podtatranské múzeum v Poprade, Prešovský samosprávny kraj, autorky Alexandra Pavlovská a Marcela Vilhanová vás pri príležitosti dňa Prešovského samosprávneho kraja srdečne pozývajú na otvorenie výstavy „Poézia každodennosti“, ktorá sa uskutoční v utorok 12. novembra 2019 o 16.00 h vo výstavnej sále Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4.

Výstava výtvarnej tvorby dvoch autoriek venujúcich sa maľbe a ilustrácii. Projekt predstavuje osobitý pohľad na všedné veci autoriek, ktoré spája priateľstvo zo spoločného štúdia a príbuzná tvorba s poetickým náhľadom. Autorky spracúvajú na prvý pohľad bežnú, často prehliadanú skutočnosť, zaostrujú na krásu nevšedných maličkostí. Každá si vytiahla z reality jej blízke deje či objekty a podáva ich svojským pohľadom. Všedné okamihy, denne vídané, sa tak stávajú vizuálnou poéziou v ich podaní.

Výstava bude trvať do 31. januára 2020.

Zmena programu vyhradená!

Poézia každodennosti


Diskusia