November ’89 v regióne

19. 11. 2019 - 19. 11. 2019 | Podtatranské múzeum, v Poprade

November ’89 v regióne

Podtatranské múzeum v Poprade si pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo viaceré podujatia:

Projekt „Koridor“

Vstupný areál Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

7. 11.-1. 12. 2019

Cieľ projektu:

Zbierka kľúčov so spomienkami, odkazmi, myšlienkami darcov – pamätníkov aj súčasníkov z radov verejnosti. Možnosť a priestor na vyjadrenie názoru.

Kľúče ako symbol končiaceho, odchádzajúceho režimu. Kľúče ako symbol otvárania nových možností, novej budúcnosti. Kľúče budú umiestnené na kovových paneloch, ktoré predstavujú symbolické pripomenutie známeho výroku „utvorte koridor“. Koridor je v projekte chápaný ako symbol otvorenosti, slobody, demokracie, prechodu od starého k novému …

Dôležité upozornenie:

Verejnosť môže priniesť nepotrebné, staré kľúče, ktoré umiestni – uviaže pomocou trikolórovej stužky na kovové panely. Stužku si môžu vyzdvihnúť v pokladni múzea v čase otváracích hodín. V prípade, ak chce niekto zanechať písomný odkaz, spomienku a pod., môže ich napísať do knihy návštev, umiestnenej v pokladni múzea.

Poznámka:

Odkazy by nemali obsahovať vulgárne, hanlivé a nenávistné výrazy urážajúce konkrétne osoby, etnické skupiny a pod. Darcovia kľúčov zostávajú anonymní, po skončení podujatia múzeum kľúče nebude vracať! Po ukončení projektu, bude zbierka kľúčov zdokumentovaná a v budúcnosti použitá pri nasledujúcich výročiach.

November 1989 v regióne

Prednáška pre školy

Podtatranské múzeum v Poprade

18.11. 2019

Každú celú hodinu od 9.00-13.00 h

Podtatranské múzeum v Poprade vás pozýva na prednášku „November 1989 v regióne“, ktorá sa uskutoční v pondelok 18. 11. 2019 každú celú hodinu od 9.00-13.00 h v priestoroch múzea na Vajanského 72/4 v Poprade. Prednášajúci: Mgr. Pavol Minarčák, PhD. Prednáška je určená žiakom stredných škôl. Je potrebné rezervovať si termín vopred na telefónnom čísle +421 52 772 19 24 alebo e-mailovej adrese info.poprad@muzeumpp.sk.

Vstupné: 0,50 €/žiak (pedagogický dozor zdarma).

November 1989 v regióne

Prednáška pre verejnosť

Podtatranské múzeum v Poprade

19. 11. 2019 o 17.00 h

Podtatranské múzeum v Poprade vás pozýva na prednášku „November 1989 v regióne“, ktorá sa uskutoční v utorok 19. 11. 2019 o 17.00 h v priestoroch múzea na Vajanského 72/4 v Poprade. Prednášajúci: Mgr. Pavol Minarčák, PhD. Prednáška pre verejnosť.

Vstup voľný.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na Vašu účasť!

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 52 772 19 24 alebo e-mailovej adrese info.poprad@muzeumpp.sk.

November ’89 v regióne


Diskusia