Slávnostné požehnanie portálu štôlne sv. Helena

20. 9. 2019 - 20. 9. 2019 | Poprad Kvetnica, Malý lom

Slávnostné požehnanie portálu štôlne sv. Helena

Pozývam Vás na slávnostné požehnanie portálu štôlne sv. Helena a jeho odovzdanie do majetku Mesta Poprad, ktoré sa uskutoční dňa 20. 09. 2019 o 10,00 hod. v Poprade Kvetnici (Malý lom). Súčasťou slávnosti bude aj odhalenie pamätnej tabule na Banícke učilište, štátnych pracovných záloh v Poprade.

Slávnostné požehnanie portálu štôlne sv. Helena


Diskusia