Nepoznané Popradské SGRAFITO

18. 9. 2019 - 18. 9. 2019 | Tatranská galéria, Poprad

Nepoznané Popradské SGRAFITO

Tatranská galéria v Poprade, Gymnázium na Ul. Dominika Tatarku v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na prednáškový blok a výstavu študentských intervencií

NEPOZNANÉ POPRADSKÉ SGRAFITO

HERTY ONDRUŠOVEJ-VICTORINOVEJ

v utorok 18. septembra 2019 od 13:00 do 16:00

Prednáškový blok je súčasťou ukončenia projektu obnovy monumentálneho sgrafita Herty Ondrušovej-Victorinovej, ktoré autorka vytvorila v roku 1963 pre popradské Gymnázium na ul. Dominika Tatarku. Témy prednášok sú reštaurovanie, výtvarné umenie vo verejnom priestore, architekt Eugen Kramár (projektoval budovu gymnázia na ul. Dominika Tatarku v Poprade, lyžiarsky areál a hotel Fis na Štrbskom Plese, a ďalšie stavby vo Vysokých Tatrách), a v neposlednom rade tvorba Herty Ondrušovej-Victorinovej. Otvorenie výstavy študentských intervencií na dielo Herty Ondrušovej-Victorinovej bude nasledovať po skončení prednášok.

Program je určený študentom stredných škôl so zameraním na umenie a dizajn, študentom gymnázií a širokej verejnosti. Vstup je voľný.

PROGRAM:

13.00 – 13.30 Ing. Mikuláš Lipták: Život Herty Ondrušovej-Victorinovej

13.30 – 14.00 Mgr. Lívia Pemčáková: Umenie vo verejnom priestore

14:00 – 14:30 Ing. arch. Iveta Bujnová: Sgrafitová škola – stavebno-historický vývoj (Eugen Kramár)

14.30 – 15:00 Akad. soch. Martin Kutný: Čaro reštaurovania – reštaurovanie sgrafita

15:00 – 16:00 Otvorenie výstavy študentských intervencií na dielo Herty Ondrušovej-Victorinovej

Rezervujte si svoje miesto ešte dnes alebo do piatku 13. septembra do 17:00 (najmä pre väčšiu skupinu).

Kontakt: Mgr. Lívia Pemčáková, +421 917 15 30 14, historik@tatragaleria.sk

Nepoznané Popradské SGRAFITO
Nepoznané Popradské SGRAFITO


Diskusia