Madona z Popradu

27. 11. 2018 - 27. 11. 2018 | Tatranská galéria v Poprade

Milí priatelia, priaznivci umenia,
srdečne Vás pozývame na CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA

Téma: Madona z Popradu (1484) autor, funkcia, inšpirácia
Termín: 27. november  2018 (utorok) o 17.00 h
Miesto: Tatranská galéria v Poprade
Prednášajúci: Mgr. Dušan Buran Dr. phil.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
kolektív pracovníkov TG v Poprade
Diskusia