Anjel Vianoc 2017

28. 10. 2017 - 28. 10. 2017 | Tatranská galéria, Poprad

Anjel Vianoc 2017
Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž, ANJEL VIANOC 2017 pre Materské, Základné, Špeciálne, Základné umelecké a Stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov. Príďte nám ukázať Vaše anjelské nápady. Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu.

Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk).
Prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 26. novembra 2017.
Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené!!!
Súťažné práce na náklady galérie nevraciame!!! Po skončení výstavy budú práce do 28. februára 2018 k dispozícii na vyzdvihnutie.
Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov bude 6. decembra 2017 o 14.00 v Art klube Tatranskej galérie.


Diskusia