Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí

31. 10. 2017 - 31. 10. 2017 | Múzeum TANAPu, Tatranská Lomnica

Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí
Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa 31. októbra 2017 v jeho priestoroch uskutoční konferencia Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí.

PROGRAM:

09.00 – 09.30 hod. Registrácia účastníkov
09.45 – 10.00 hod. Otvorenie konferencie
10.00 – 10.10 hod. Ing. Ján Mokoš (primátor mesta Vysoké Tatry), príhovor
10.10 – 10.20 hod. Ing. Peter Líška (riaditeľ ŠL TANAP-u), príhovor
10.20 – 10.40 hod. Ing. Marian Číž, Ing. Štefan Engel, PhD. (Múzeum vo Svätom Antone): Nenahraditeľná úloha regionálnych múzeí pri záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva
10.40 – 11.00 hod. doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš): Špecifiká tvorby prírodovedných múzejných zbierok
11.00 – 11.20 hod. Mgr. Erika Cintulová (Múzeum v Kežmarku): Múzeum v Kežmarku – jeho história a súčasnosť
11.20 – 11.40 hod. Diskusia
11.40 – 13.00 hod. Spoločný obed
13.00 – 13.20 hod. Doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Múzeum v Tatranskej Lomnici – jeho história a súčasnosť
13.20 – 13.40 hod. RNDr. Zuzana Kyselová, PhD., Ing. Zuzana Homolová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Botanické zbierky Múzea TANAP-u
13.40 – 14.00 hod. Ing. Barbara Chovancová, PhD., Ing. Gabriela Chovancová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Zoologické zbierky múzea
14.00 – 14.10 hod. Ing. Peter Michelčík, Zuzana Spitzkopfová (VSaM ŠL TANAP-u): Súčasné trendy návštevnosti múzea a stav Tatranskej knižnice
14.00 – 14.30 hod. Diskusia
14.30 hod. - Ukončenie konferencie


Diskusia