Pohybové hry pre deti a rodičov

27. 10. 2017 - 27. 10. 2017 | Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne Sady Mlynica

Pohybové hry pre deti a rodičov
Cez spoločné hry sa buduje a posilňuje dôvera, vôľa a cieľavedomosť u detí i dospelých, nachádzajú a liečia sa prvotné znaky hyperaktivity a rôznych blokov a strachov.
Lektor: Milan Surgoš, bývalý tréner kungfu, ktorý sa ostatné roky venuje intuitívnej pedagogike a metóde Empower the Child.
Termín: 27. októbra (piatok) od 17.00 do 19.00 h.
Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.
Vstupné: 12 €/dospelý, 7 €/dieťa.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov je potrebné si miesto vopred rezervovať.
Info: zlp@krasnesady.sk alebo tel. č. 0911 089 062.
poster


Diskusia