Večer operných árií

05. 10. 2017 - 05. 10. 2017 | Dom kultúry, Poprad

Večer operných árií
Koncert je súčastou XXII. ročníka MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU MUSICA NOBILIS

Večer troch hviezd – umelcov, ktorí sa stretnú na jednom pódiu v Poprade. Ľ. VARGICOVÁ – soprán, je v súčasnosti sólistkou a členkou opery SND v Bratislave, pravidelne vystupuje na najvýznamnejších operných svetových scénach a venuje sa aj koncertnému spevu. G. BELÁČEK – bas, vytvoril množstvo operných postáv na operných scénach doma a v zahraničí. Ako koncertný spevák účinkoval popri domácich telesách i s významnými európskymi a zámorskymi orchestrami. D. BURANOVSKÝ – vynikajúci sólistický a komorný klavirista spolupracoval s takmer všetkými orchestrami na Slovensku a s množstvom orchestrov v zahraničí.

Vstupné: 7 € / 4 €
Vstupenky si zakúpite v MIK Poprad.


Diskusia