Zahrajme sa spolu

29. 7. 2017 - 29. 7. 2017 | Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne Sady Mlynica

Zahrajme sa spolu
Hry v prírode pre deti a rodičov podľa systému Empower the child s Dušanom Slobodom. Hra, spontánna a radostná, rozvíja u detí dôveru vo vlastné sily a v rodiča ako priateľa. Rozvíja vôľu, cieľavedomosť a nadšenie pre život.

Účasť dieťaťa iba v sprievode rodiča. Vhodné voľné športové oblečenie a pohodlná obuv. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné si miesto vopred rezervovať na tel. č. 0911 089 062 alebo na info@krasnesady.sk

Vstupné: 10 €/dieťa s rodičom


Diskusia