Made in Slovakia

02. 8. 2017 - 05. 8. 2017 | Námestie sv. Egídia, Poprad

Made in Slovakia
Cieľom podujatia Made in Slovakia je prezentovať domácim i zahraničným návštevníkom to, čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. Aj v poradí 6. ročníku festivalu do Popradu privedie originálne a autentické slovenské výrobky a ľudovo-umeleckä tvorbu. V minulých troch ročníkoch medzi vystavovateľmi nechýbali vinári. výrobcovia syrov, výrobcovia piva, rezbári, košikári, medári, medovnikári, pekári, maliari, výrobcovia odevov či šperkov. Obľúbenou súčasťou podujatia je pestrý kultúrny program.


Diskusia