Expedícia Hindukúš

23. 6. 2017 - 10. 9. 2017 | Vila Flóra, Starý Smokovec

Expedícia Hindukúš
Pozývame Vás do Starého Smokovca do Vily Flóra 23.6.2017 o 17.00 hod. na výstavu fotografií Ivana Urbanoviča EXPEDÍCIA HINDUKÚŠ z prvovýstupu československej expedície na Tirič Mir 7708 m n.m.

Vstup voľný.


Diskusia