JASNÁ DOWNHILL OPEN

24. 6. 2017 - 25. 6. 2017 | Jasná Nízke Tatry, Záhradky

JASNÁ DOWNHILL OPEN
TRAŤ
Štart - 1491 m.n.m.
Cieľ - 1028m.n.m.
Dĺžka - 1850 m
Prevýšenie - 463 m

Príďte do Jasnej na Záhradky užiť si výnimočné preteky na najlepšej downhillovej trati na Slovensku. Prídu tí najkvalitnejší jazdci zo Slovenska a ďalších európskych krajín. Preteky v Jasnej sú výnimočné v tom, že pretekárov môžete sledovať v akcii priamo z lanovky B1 Záhradky - Rovná Hoľa. Vyskytne sa Vám ten najlepší výhľad na prekonávanie zložitej bikovej trati. Takto sledovať preteky môžete počas celého dňa a to len za 10 eur na deň. Ste srdečné vítaní do Jasnej na Záhradky na perfektný športový zážitok v krásnom prostredí Nízkych Tatier!

PREZENTÁCIA
V priestore Ski Depotu pri údolnej stanici lanovky Záhradky. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 21.06.2017 na mail tomas@1energy.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Piatok 23.06.2017
10.00 – 17.00 Registrácia
10.00 – 12.00 Pešia obhliadka trate
12.00 – 17.00 Voľný tréning bez lekárskeho zabezpečenia – poplatok 12 €
Sobota 24.06.2017
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
09.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len prvych 80 pretekárov podľa UCI rankingu (30 Elite, 30 Junior, 10 Ženy, 10 Masters )
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
Nedeľa 25.06.2017
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
13.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

KATEGÓRIE
Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Kadeti a Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

PRIHLÁŠKY
Online na http://prihlasky.vos od stredy 07.06.2017 do stredy 21.06.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

CENNÍK LANOVIEK POČAS SPDH
CENNÍK pretekári 12 € / deň*
CENNÍK diváci 10 € / deň*
* uvedené ceny platia výlučne na lanovku B1 Záhradky - Rovná Hoľa

UBYTOVANIE
Hotel Ski Záhradky
Penzion Energetik

OSTATNÉ USTANOVENIA
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- V priestoroch depa a celej oblasti Záhradiek je prísny zákaz otvoreného ohňa.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na facebook-u 

KONTAKT
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628

Takto vyzerala akcia minulý rok:Diskusia