Požehnanie pôdorysných základov kostola

21. 5. 2017 - 21. 5. 2017 | Štrba, lokalita Šoldov

Požehnanie pôdorysných základov kostola
21. mája 2017 v nedeľu o 14.30 hod. sa v lokalite Šoldov uskutoční podujatie v súvislosti s ukončením archeologického výskumu v r. 2016, v rámci ktorého sa zrealizoval pôdorys základov kostola. Po 52 rokoch tím archeológov z Archeologického ústavu SAV Nitra, v spolupráci s obcou Štrba, obnovil v roku 2013 archeologický výskum zaniknutej stredovekej osady Šoldov, v ktorom pokračoval aj v rokoch 2015 a 2016. Archeologický výskum uvedenej lokality robil už na konci 19. storočia viedenský akademický maliar Ignaz Spöttl a pokračoval v ňom v roku 1951 architekt prof. Dr. Alfréd Piffl, ktorého výskum bol veľmi úspešný. Plánoval pokračovať vo výskume aj v ďalšom roku, ale v roku 1952 bol určený ako hlavný architekt pri obnove Bratislavského hradu.
 
Počas archeologického výskumu (r. 2013, 2015 a 2016) bol odkrytý pôdorys kostola, nájdená krstiteľnica z jeho interiéru, priľahlý cintorín, archeológovia našli mince zo 14. a 15. storočia, nájdené boli opracované drevené konštrukcie, 600 až 700-ročná unikátna kožená obuv a ďalšie predmety.

V rámci podujatia budú odovzdané Čestné občianstva obce Štrba a Ceny obce Štrba osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju a zviditeľneniu našej obce.

V programe účinkujú: cirkevné spevokoly, FS Štrbän, Ján Timko.

Odchod autobusu spred budovy kultúrneho domu o 14:00 hod.


Diskusia